Ett svenskt SBSC-intygat säkerhetssystem

LarmNet är ett flexibelt system med många intressanta fördelar. I systemet ingår två centralapparater RS-600 och RS-400. Till båda centralapparaterna används samma manöverpaneler och undercentraler.

Egenskaper

  • Grundutförande med 8/16 ingångar.
  • Utbyggbart via bussledning (RS485).
  • Upp till 63 st. undercentraler med vardera 8/16 larmslingor och 6 styrutgångar kan anslutas.
  • 8 - 1024 sektioner.
  • Upp till 32 manöverenheter kan anslutas via bussledningen.
  • 64 olika områden kan konfigureras samt 16 st interna kopplingsur.
  • Programmering sker via PC, lokalt eller fjärrprogrammering.
  • Ett register med de senaste 2000 händelserna kan skrivas ut.
  • Inbyggd larmsändare.

Användaranvisning RS10

pdf

Anvandaranvisning
till RS-610T (tal)

pdf
larmnet

Centalapparat RS-600

RS-600 är en programmerbar, flexibel centralapparat. En svensk produkt speciellt anpassad för den svenska marknaden. Ett system består i grundutförandet av två enheter, en centralapparat och en manöverenhet (RS-610).

Ingångar

Centralapparaten har i grundutförandet 8/16 multikontrollerade larmslingor. De kan delas upp i 8 eller 16 sektioner och har sabotagekontroll. Slingorna som är dubbelbalanserade med upp till två detektormotstånd i varje, kan delas upp i 8 eller 16 sektioner och har sabotagekontroll av 8 individuella eller dubbla sektioner. Larmfördröjningen kan ställas individuellt för varje larmingång på 1 - 254 sek. eller 1 - 254 min.

Centralapparaten larmar vid underspänning, säkringsfel och bortkoppling av batteri. Dessutom kan kontrolluppringning ske med valbart tidsintervall, 1 - 254 timmar eller på bestämda tider.

Utgångar

Totalt har centralapparaten 9 utgångar och en utgående telelinje för larmsändaren. 4 st. seriella kommunikationsportar (RS485) för anslutning av bussledningar.

Larmsändare

Larmsändaren kan sända larmkoder med upp till 8 tecken i olika kodsystem, ROBOFON-kod, SIA-kod, hemtelefon med tal, SMSetc. är några av de vanligaste protokollen. Åtta telefonnummer med möjlighet till gruppindelning kan programmeras in. Motringningstiden kan väljas mellan 0,1 - 25,4 min. Larmsändaren kan ej blockeras genom motringning vid anslutning till AXEstation. Centralapparaten har dessutom en seriell in/utgång (RS232) för skrivar- eller PCanslutning. Till varje kommunikationsport kan max. 16 st. undercentraler anslutas.

Centalapparat RS-600

RS-600 är en programmerbar, flexibel centralapparat. En svensk produkt speciellt anpassad för den svenska marknaden. Ett system består i grundutförandet av två enheter, en centralapparat och en manöverenhet (RS-610).

Ingångar

Centralapparaten har i grundutförandet 8/16 multikontrollerade larmslingor. De kan delas upp i 8 eller 16 sektioner och har sabotagekontroll. Slingorna som är dubbelbalanserade med upp till två detektormotstånd i varje, kan delas upp i 8 eller 16 sektioner och har sabotagekontroll av 8 individuella eller dubbla sektioner. Larmfördröjningen kan ställas individuellt för varje larmingång på 1 - 254 sek. eller 1 - 254 min.

Centralapparaten larmar vid underspänning, säkringsfel och bortkoppling av batteri. Dessutom kan kontrolluppringning ske med valbart tidsintervall, 1 - 254 timmar eller på bestämda tider.

Utgångar

Totalt har centralapparaten 9 utgångar och en utgående telelinje för larmsändaren. 4 st. seriella kommunikationsportar (RS485) för anslutning av bussledningar.

Larmsändare

Larmsändaren kan sända larmkoder med upp till 8 tecken i olika kodsystem, ROBOFON-kod, SIA-kod, hemtelefon med tal, SMSetc. är några av de vanligaste protokollen. Åtta telefonnummer med möjlighet till gruppindelning kan programmeras in. Motringningstiden kan väljas mellan 0,1 - 25,4 min. Larmsändaren kan ej blockeras genom motringning vid anslutning till AXEstation. Centralapparaten har dessutom en seriell in/utgång (RS232) för skrivar- eller PCanslutning. Till varje kommunikationsport kan max. 16 st. undercentraler anslutas.